مقالات

ژانویه 11, 2022
حبس غاصب

غصب عنوان علمی

امروزه به لطف اینترنت و تکنولوژی ؛ مشخصات هر فرد بطور کامل ثبت شده است و با جستجو اسم و کد ملی یا … ؛ کل […]
ژانویه 9, 2022
بی ام و

خسارت افت قیمت خودرو در تصادفات

در قانون بیمه ثالث ؛ خورویی که ارزش آن بیش از نصف دیه یک فرد مسلمان درآن سال باشد خودرویی نامتعارف می باشد ( دیه فرد […]
ژانویه 8, 2022
مهریه 110 سکه

مهریه تا ۱۱۰ سکه

بطور کلی درصورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی محکوم به حبس می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا […]
ژانویه 5, 2022
پول ربا

دریافت ربا از کافر

ربا در عرف به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب […]