مقالات

سپتامبر 20, 2021

سه طلاقه کردن چیست؟ شرایط سه طلاقه در قانون

طلاق یکی از راه های اتمام ازدواج دائم می باشد به این معنا که طرفین برای اتمام رابطه ازدواج باید از یکدیگر طلاق بگیرند. در خصوص […]
سپتامبر 20, 2021

قرار ملاقات با زندانی و شرایط آن

کلیه زندانیان اعم از این که مرتکب جرمی شده باشند و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرارداشته باشند و اصطلاحاً متهم به ارتکاب جرم باشند یا این […]
سپتامبر 20, 2021

سلب حضانت

حضانت فرزندان از جمله حقوق والدین و پدر و مادر و سرپرست قانونی فرزندان است که در آن دسته از طلاق هایی که خانواده دارای فرزند […]