admin

سپتامبر 20, 2021

قرار ملاقات با زندانی و شرایط آن

کلیه زندانیان اعم از این که مرتکب جرمی شده باشند و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرارداشته باشند و اصطلاحاً متهم به ارتکاب جرم باشند یا این […]
سپتامبر 20, 2021

سلب حضانت

حضانت فرزندان از جمله حقوق والدین و پدر و مادر و سرپرست قانونی فرزندان است که در آن دسته از طلاق هایی که خانواده دارای فرزند […]