ژانویه

ژانویه 8, 2022
مهریه 110 سکه

مهریه تا ۱۱۰ سکه

بطور کلی درصورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی محکوم به حبس می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا […]
ژانویه 5, 2022
پول ربا

دریافت ربا از کافر

ربا در عرف به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب […]