اعلام رشوه خواری

نوامبر 27, 2021
رشوه

اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری

«سامانه اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱»، یکی از سامانه‌های زیرمجموعه وب‌سایت سازمان تعزیرات حکومتی است که به تازگی راه‌اندازی شده است. […]