مشاوره حقوقی خانواده

نشانی های دادگاه خانواده تهران:

۱-    مجتمع قضایی خانواده ۱
مناطق شهرداری: ۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹
نشانی: اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن: ۸- ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹

۲-    مجتمع قضایی خانواده ۲
مناطق شهرداری: ۱-۲-۳-۶
نشانی: ضلع شمال شرقی میدان ونک
تلفن: ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۷۷۳۶۲۱

۳-    مجتمع قضایی شهید صدر 
مناطق شهرداری: ۷
نشانی: خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد

۴-    مجتمع قضایی شهید باهنر
مناطق شهرداری: ۴-۸-۱۳
آدرس: فلکه چهارم تهران پارس

۵-    مجتمع قضایی شهید مفتح
مناطق شهرداری: ۵-۹-۲۱-۲۲
آدرس: شهر زیبا، خ مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت

۶-    مجتمع قضایی شهید مطهری
مناطق شهرداری: ۱۸
آدرس: یافت آباد، م معلم، جنب خ حیدری شمالی