ژوئن

ژوئن 4, 2022
اجازه همسر

اجازه زوج برای خروج کشور

زوح میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه ؛ با عمراه داشتن سند ازدواج درخواست ممنوع الخروجی همسرش را مطرح کند ؛ مبادی خروجی کشور مانع خارج […]