آوریل

آوریل 21, 2022

قصاص

قصاص چیست و شرایط اعمال آن یکی از انواع مجازات قانون مجازات اسلامی قصاص می باشد که به دو دسته قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم […]